ESULTATE! (Otello)

ESULTATE !, és el que canta Otello, quan arriba al moll de Xipre 🇨🇾, després de lliurar una cruenta batalla naval contra els turcs 🇹🇳. Arriba ‘EXULTANT’ per donar la notícia als seus compatriotes venecians que ha vençut en la contesa, enmig d’una ferotge tempesta. Així d’espectacular i difícil vocalment, comença l’òpera OTELLO de Giuseppe Verdi 🇮🇹. anar a l’enllaç Aquesta òpera ens explica la vida del governador de Venècia i general moro dels exèrcits venecians. Està basada en l’obra de William Shakespeare 🇬🇧 anar a l’enllaç el libretto és de Arrigo Boito 🇮🇹 anar a l’enllaç, s’estrena a L‘Scala de Milà el 5 de febrer de 1887 i és la penúltima obra de la producció del geni del Roncole (poble on va nèixer Verdi 🇮🇹).

Otello és un personatge amb una psicologia complexa. La gelosia envers la seva esposa Desdèmona o la desconfiança vers Iago i Roderigo fan aflorar el pitjor del seu caràcter. Una mostra d’això n’és l’ària que canta, després de discutir amb Desdèmona per la seva suposada infidelitat “Dio mi potevi scagliar” ‘Déu meu, podries haver-me deixat tirat’. ➡️ anar a l’enllaç Ens la canta en Gregory Kunde 🇺🇸 un dels referents mundials d’aquest personatge en l’actualitat. #CURIOSITAT Després de l’èxit d’AIDA, G. Verdi 🇮🇹 decideix retirar-se. La gran popularitat que té a la dècada dels 70 del segle XIX li fa pensar que ja ho ha fet tot. El seu editor Giulio Ricordi 🇮🇹 anar a l’enllaç, el vol convèncer que torni a composar, encara que sap que si el títol no és atractiu, tindrà un NO per resposta. Giulio Ricordi 🇮🇹 junt amb Franco Faccio 🇮🇹 anar a l’enllaç, íntim amic de G. Verdi 🇮🇹, el convencen proposant-li dues coses. Que sigui una obra del seu admirat W. Shakespeare 🇬🇧, i que el llibretista sigui, el seu respectat Arrigo Boito 🇮🇹. Ho aconsegueixen. Us proposo escoltar dos fragments de l’òpera. Quan Otello i Desdèmona, recorden els temps passats de promesos, al final de l’acte I “Gia nella notte densa” Literal: ‘A la densa nit’ ➡️ anar a l’enllaç I quan Desdèmona canta l’oració del “Ave Maria piena di grazia”➡️ anar a l’enllaç abans de posar-se a dormir, al final del acto IV. Podeu llegir una sinopsi reduïda del libretto en aquest article ➡️ anar a l’enllaç Per els més agoserats, uns proposo escoltar l’òpera sencera, en aquesta versió del Festival d’Orange (França) 🇫🇷 amb Roberto Alagna 🇮🇹/🇫🇷 i Inva Mula 🇲🇪 al capdavant d’una producció espectacular ➡️ anar a l’enllaç. Bon diumenge a tutti.


ESULTATE !, es lo que canta Otello, cuando llega al muelle de Chipre 🇨🇾, después de librar una cruel batalla naval contra los turcos 🇹🇳. Llega ‘EXULTANTE’, para dar la noticia a sus compatriotas venecianos que ha vencido en la contienda, en medio de una feroz  tormenta. Así de espectacular y difícil vocalmente, empieza la ópera OTELLO de Giuseppe Verdi 🇮🇹. ir al enlace Esta ópera nos narra  la vida del gobernador de Venecia y general moro de los ejércitos venecianos. Está basada en la obra de William Shakespeare 🇬🇧 ir al enlace  y el libretto es de Arrigo Boito 🇮🇹 ir al enlace se estrena en la Scala de Milán el 5 de febrero de 1887 y es la penúltima obra de la producción del genio del Roncole (pueblo donde nació Verdi 🇮🇹). Otello és un personaje con una psicología compleja. Los celos hacia su esposa Desdémona o la desconfianza con Iago y Roderigo, hacen aflorar lo peor del seu carácter. Una muestra de ello es el aria que canta, después de discutir con Desdémona, por su supuesta  infidelidad “Dio mi potevi scagliar” ‘Dios mio me has dejado tirado’. ➡️ ir al enlace Nos la canta Gregory Kunde 🇺🇸 uno de los referentes mundiales de este personaje en la actualidad.  #CURIOSIDAD Después del éxito de AIDA, G. Verdi 🇮🇹 decide retirarse. La gran popularidad que tiene en la década de los 70 del siglo XIX le hace pensar que ya lo ha hecho todo. Su editor Giulio Ricordi 🇮🇹 ir al enlace, lo quiere convencer que vuelva a componer, aunque que sabe que si el título no es atractivo, tendrá un NO por respuesta. Giulio Ricordi 🇮🇹 junto con Franco Faccio 🇮🇹 ir al enlace, íntimo amigo de G. Verdi 🇮🇹, lo convencen proponiéndole dos cosas. Que sea una obra de su admirado W. Shakespeare 🇬🇧 y que el libretista sea el respetado Arrigo Boito 🇮🇹. Lo consiguen. Os propongo escuchar dos fragmentos importantes de la ópera. Cuando Otello y Desdémona recuerdan los tiempos pasados de noviazgo, al final del acto I “Gia nella notte densa”  literal: ‘En la densidad de la noche’ ➡️  ir al enlace. Y cuando Desdémona canta la oración del “Ave Maria piena di grazia”➡️  ir al enlace  antes de irse a dormir, al final del acto IV. Podéis leer una sinopsi reducida del libretto en este articulo ➡️ ir al enlace Para los más atrevidos, os propongo escuchar la ópera entera, en esta versión del Festival de Orange (Francia) 🇫🇷 con Roberta Alagna 🇮🇹/🇫🇷 e Inva Mula 🇲🇪 al frente de una producción espectacular ➡️  ir al enlace. Feliz domingo a tutti.