SALOMÉ · Jewish Quintet

SALOMÉ anar a l’enllaç és un personatge bíblic que va existir i del qual en sabem moltes coses. Els evangelis segons Sant Mateu i segons Sant Marc ens en parlen. També sabem, que va ser filla d’Herodíes, la dona d’Herodes I el Gran 🇮🇱 anar a l’enllaç Richard Strauss 🇩🇪 anar a l’enllaç ens composa una òpera, sobre aquesta temàtica el 1905 i ens deixa un llegat extraordinari ple de fets històrics, que musica amb gran mestratge. Per tant, us presento una obra que fuig, tant dels estereotips clàssics com Verdi 🇮🇹 i Puccini 🇮🇹, com dels posts que fins ara us he fet.

Un exemple d’això és, sens dubte, l’infernal quintet dels jueus que us proposo, a l’inici d’aquest post. La bellesa de la música es barreja amb una altíssima dificultat vocal i musical, que ens porta a escoltar aquest guirigall sense sentit. Richard Strauss 🇩🇪 ho fa intencionadament, perquè just en aquest moment els cinc jueus DISCUTEIXEN, 🎶 🎶 sobre les prediccions del profeta Elias i repeteixo DISCUTEIXEN, ho sentiu? 👂. #CURIOSITAT En un moment concret de l’òpera és produeix la dansa dels set vels. Salomé balla aquesta luxuriosa dansa per al seu pare Herodes. L’any 1989 Montserrat Caballé, la nostra diva, representa en el Liceu de Barcelona SALOMÉ i en l’escena de la qual us en faig referència, i per raons òbvies, deixa que la dansa dels set vels, la faci una ballarina enlloc d’ella. La Caballé va interpretar aquest personatge en innombrables ocasions, des del seu debut en aquest rol, l’any 1957 a Basilea. Aquesta dansa dels set vels, que us proposo escoltar, és d’una producció de l’any 1979 del Teatro de la Zarzuela de Madrid, on la Caballé SI que la balla ➡️ anar a l’enllaç Si voleu saber més coses i curiositats sobre aquest moment històric, podeu llegir aquest article que en fa referència ➡️ anar a l’enllaç També us proposo llegir aquest altre article, que ens resumeix tots els aspectes de l’obra de R.Strauss 🇩🇪 ➡️ anar a l’enllaç. I, com en les darreres setmanes he fet i per als més agosarats, us proposo escoltar l’obra sencera, en una producció de l’Scala de Milà 🇮🇹 de l’any 2007 anar a l’enllaç. Molt bon diumenge.


SALOMÉ ir al enlace es un personaje bíblico que existió y del que sabemos muchas cosas. Los evangelios según San Mateo y según San Marcos, nos hablan de ello. También sabemos que fue la hija de Herodías, mujer de Herodes I el Grande 🇮🇱 ir al enlace Richard Strauss 🇩🇪 ir al enlace nos compone una ópera sobre esta temática en 1905 y nos deja un legado extraordinario lleno de hechos históricos y que compone con gran maestria. Por lo tanto, os presento una obra que sale, tanto de los estereotipos clásicos como Verdi 🇮🇹 y Puccini 🇮🇹, como de los posts que hasta ahora os he escrito. Un ejemplo de ello es sin duda, el infernal quinteto de los judios que os propongo al principio del post. La belleza de su música, se entrelaza con una altísima dificultad vocal y musical, que nos lleva a escuchar este alboroto vocal sin sentido. Richard Strauss 🇩🇪 lo hace intencionadamente, por que justo en este momento, los cinco judios se están DISCUTIENDO, 🎶 🎶 sobre les predicciones del profeta Elias y repito DISCUTEN, lo escucháis 👂. #CURIOSIDAD En un momento de la ópera, se produce la danza de los siete velos. Salomé baila esta lujuriosa danza para su padre Herodes. En el año 1989 Montserrat Caballé, nuestra diva, representa en el Liceu de Barcelona SALOMÉ y en la escena de la que os estoy hablando, y por razones obvias, deja que la danza de los siete velos la baile una bailarina. La Caballé interpretó este personaje en innombrables ocasiones, desde su debut en este rol, el año 1957 en Basilea. Esta danza que os propongo escuchar, es de una producción de 1979, del Teatro de la Zarzuela de Madrid y aquí SI que Caballé la baila ➡️ ir al enlace Si queréis saber más cosa y curiosidades sobre este momento histórico, podéis leer este articulo donde se hace referencia a ello ➡️ ir al enlace También os propongo leer este otro articulo, que nos resume todos los aspectos de la obra de R.Strauss 🇩🇪 ➡️ ir al enlace. Y tal como hago en estas ultimas semanas y para los más atrevidos, os propongo escuchar la ópera entera, en una producción de la Scala de Milán 🇮🇹 del año 2007 ir al enlace. Muy buen domingo.